• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Uwaga

Ubezpieczenie działań z linami

W czasie działań ratunkowych dla pojazdów unieruchomionych przez warunki terenowe często korzystamy z lin wyciągarek, lin kinetycznych i taśm.

W czasie tych operacji bezwzględnie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, są to sytuacje potencjalnie stanowiące zagrożenie dla życia.

1. Zawsze do wyciągania używamy lin o wytrzymałości odpowiedniej do powstających naprężeń. Nie wolno do uwalniani pojazdów stosować popularnych lin holowniczych. Wymagana wytrzymałość liny kinetycznej to co najmniej 6t.

2. Liny musza być w bezwzględnie dobrym stanie techncznym.

3. Stanowiska do wyciągania lub zmiany kierunku dziąłani wyciągarki zawsze zakładamy z poszanowaniem przyrody.

4. Na liny i punkty mocowania do pojazdów zakładamy ubezpieczenia - taśmy do dodatkowych haków, tłumiki na liny stalowe i kinetyczne.

5. Nie wolno łączyć lin kinetycznych za pomocą szekli.

Dodatkowe informacje