• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9


?Donkey Sanctuary? to spo砮czny projekt, realizowany w Etiopii w celu ul縠nia niedoli milion體 miejscowych osio砶體. Osio to podstawowe zwierz transportowe w ca硑m kraju. Zdarza si, niestety cz阺to, 縠 targa ci昕ary znacznie przekraczaj眂e jego mo縧iwo禼i. Widzieli秏y osio砶a d紈igaj眂ego ponad 200 kilogram體, w dodatku 糽e umocowanego, z krzywo zlokalizowanym 秗odkiem ci昕ko禼i. Osio砮k ledwie szed prawie przewracaj眂 si na bok przy ka縟ym kroku.


Na drogach mn髎two jest dwuko硂wych w髗k體, kt髍e, doci笨one wysok na 2 metry g髍 towar體, ci眊ni阾e s przez pojedyncze osio砶i. Gdy taki w髗ek jest pusty, siada na nim 5, nawet 8 os骲. I ci眊nie to wszystko pod g髍 jeden ma硑, wa勘cy oko硂 100 kilogram體 osio砮k.


Doda nale縴, 縠 osio砶i w Etiopii to nie s te same os硑 afryka駍kie, kt髍e widzieli秏y wcze秐iej w Tanzanii, wielkie prawie jak konie. Osio砶i tutaj s malutkie, oczywi禼ie 秎iczne, wi阠 ka縟a scena z ich przesadnym wykorzystaniem mo縠 z砤ma serce komu wra縧iwemu.

Z drugiej strony wa縩e jest to, by poprawnie oceni ca砮 to zjawisko. Os硑 to w Etiopii transportowa oczywisto舵 od tysi阠y lat. Wi阫szo舵 z nich jest traktowana dobrze, 砤dunki maj sensown wag i wszystko jest OK.


Wszechobecno舵 osio砶a to jeden z podstawowych sk砤dnik體 obrazu Etiopii, jaki powoli uk砤da si w naszych g硂wach.

Osio砶i dowo勘 wod pitn tam, gdzie jej nie ma - najcz甓ciej w charakterystycznych 矿硉ych baniakach, wo勘 olej palmowy w regionach jego upraw, ci眊n wozy ze wszystkim, co mo縩a sobie wyobrazi. Wo勘 pewnie po硂w etiopskiego, niedu縠go niestety, PKB.


I s te osio砶i niesamowite. Wytrzyma砮, twarde, cierpliwe. Pracowite. No i nie ma co ukrywa ? 秎iczne. Zw砤szcza maluchy. Dlatego zwracaj nasz uwag.


Najbardziej kosmiczne s osio砶i z autopilotem. Jedziemy sobie po etiopskiej ulicy, a tu zasuwa jeden albo ca砤 kolumna osio砶體? bez 縜dnego cz硂wieka, bez zarz眃cy, bez przewodnika. Osio砶i s w pe硁i zatowarowane, do najbli縮zej siedziby ludzkiej jest na przyk砤d kilometr, a osio砶i zasuwaj z 砤dunkiem na grzbietach samodzielnie ? same wiedz, gdzie i舵. Chyba te osio砶i nie s takie g硊pie? Mo縠 czas przewr骳i kolejny stereotyp i raz na zawsze sko馽zy z u縴waniem okre秎enia ?Ty o秎e? w roli inwektywy ?

Etiopska dola osio砶a

2563

?Donkey Sanctuary? to spo砮czny projekt, realizowany w Etiopii w celu ul縠nia niedoli milion體 miejscowych osio砶體. Osio to podstawowe zwierz transportowe w ca硑m kraju. Zdarza si, niestety cz阺to, 縠 targa ci昕ary znacznie przekraczaj眂e jego mo縧iwo禼i. Widzieli秏y osio砶a d紈igaj眂ego ponad 200 kilogram體, w dodatku 糽e umocowanego, z krzywo zlokalizowanym 秗odkiem ci昕ko禼i. Osio砮k ledwie szed prawie przewracaj眂 si na bok przy ka縟ym kroku.

2566

Na drogach mn髎two jest dwuko硂wych w髗k體, kt髍e, doci笨one wysok na 2 metry g髍 towar體, ci眊ni阾e s przez pojedyncze osio砶i. Gdy taki w髗ek jest pusty, siada na nim 5, nawet 8 os骲. I ci眊nie to wszystko pod g髍 jeden ma硑, wa勘cy oko硂 100 kilogram體 osio砮k.

2562

Doda nale縴, 縠 osio砶i w Etiopii to nie s te same os硑 afryka駍kie, kt髍e widzieli秏y wcze秐iej w Tanzanii, wielkie prawie jak konie. Osio砶i tutaj s malutkie, oczywi禼ie 秎iczne, wi阠 ka縟a scena z ich przesadnym wykorzystaniem mo縠 z砤ma serce komu wra縧iwemu.

Z drugiej strony wa縩e jest to, by poprawnie oceni ca砮 to zjawisko. Os硑 to w Etiopii transportowa oczywisto舵 od tysi阠y lat. Wi阫szo舵 z nich jest traktowana dobrze, 砤dunki maj sensown wag i wszystko jest OK.

2561

Wszechobecno舵 osio砶a to jeden z podstawowych sk砤dnik體 obrazu Etiopii, jaki powoli uk砤da si w naszych g硂wach.

Osio砶i dowo勘 wod pitn tam, gdzie jej nie ma - najcz甓ciej w charakterystycznych 矿硉ych baniakach, wo勘 olej palmowy w regionach jego upraw, ci眊n wozy ze wszystkim, co mo縩a sobie wyobrazi. Wo勘 pewnie po硂w etiopskiego, niedu縠go niestety, PKB.

2564

I s te osio砶i niesamowite. Wytrzyma砮, twarde, cierpliwe. Pracowite. No i nie ma co ukrywa ? 秎iczne. Zw砤szcza maluchy. Dlatego zwracaj nasz uwag.

2565

Najbardziej kosmiczne s osio砶i z autopilotem. Jedziemy sobie po etiopskiej ulicy, a tu zasuwa jeden albo ca砤 kolumna osio砶體? bez 縜dnego cz硂wieka, bez zarz眃cy, bez przewodnika. Osio砶i s w pe硁i zatowarowane, do najbli縮zej siedziby ludzkiej jest na przyk砤d kilometr, a osio砶i zasuwaj z 砤dunkiem na grzbietach samodzielnie ? same wiedz, gdzie i舵. Chyba te osio砶i nie s takie g硊pie? Mo縠 czas przewr骳i kolejny stereotyp i raz na zawsze sko馽zy z u縴waniem okre秎enia ?Ty o秎e? w roli inwektywy?

Normal 0 false 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Etiopska dola osio砶a

 2563

?Donkey Sanctuary? to spo砮czny projekt, realizowany w Etiopii w celu ul縠nia niedoli milion體 miejscowych osio砶體. Osio to podstawowe zwierz transportowe w ca硑m kraju. Zdarza si, niestety cz阺to, 縠 targa ci昕ary znacznie przekraczaj眂e jego mo縧iwo禼i. Widzieli秏y osio砶a d紈igaj眂ego ponad 200 kilogram體, w dodatku 糽e umocowanego, z krzywo zlokalizowanym 秗odkiem ci昕ko禼i. Osio砮k ledwie szed prawie przewracaj眂 si na bok przy ka縟ym kroku.

 2566

Na drogach mn髎two jest dwuko硂wych w髗k體, kt髍e, doci笨one wysok na 2 metry g髍 towar體, ci眊ni阾e s przez pojedyncze osio砶i. Gdy taki w髗ek jest pusty, siada na nim 5, nawet 8 os骲. I ci眊nie to wszystko pod g髍 jeden ma硑, wa勘cy oko硂 100 kilogram體 osio砮k.

 2562

Doda nale縴, 縠 osio砶i w Etiopii to nie s te same os硑 afryka駍kie, kt髍e widzieli秏y wcze秐iej w Tanzanii, wielkie prawie jak konie. Osio砶i tutaj s malutkie, oczywi禼ie 秎iczne, wi阠 ka縟a scena z ich przesadnym wykorzystaniem mo縠 z砤ma serce komu wra縧iwemu.

Z drugiej strony wa縩e jest to, by poprawnie oceni ca砮 to zjawisko. Os硑 to w Etiopii transportowa oczywisto舵 od tysi阠y lat. Wi阫szo舵 z nich jest traktowana dobrze, 砤dunki maj sensown wag i wszystko jest OK.

 2561

Wszechobecno舵 osio砶a to jeden z podstawowych sk砤dnik體 obrazu Etiopii, jaki powoli uk砤da si w naszych g硂wach.

Osio砶i dowo勘 wod pitn tam, gdzie jej nie ma - najcz甓ciej w charakterystycznych 矿硉ych baniakach, wo勘 olej palmowy w regionach jego upraw, ci眊n wozy ze wszystkim, co mo縩a sobie wyobrazi. Wo勘 pewnie po硂w etiopskiego, niedu縠go niestety, PKB.

 2564

Etiopska dola osio砶a

2563

?Donkey Sanctuary? to spo砮czny projekt, realizowany w Etiopii w celu ul縠nia niedoli milion體 miejscowych osio砶體. Osio to podstawowe zwierz transportowe w ca硑m kraju. Zdarza si, niestety cz阺to, 縠 targa ci昕ary znacznie przekraczaj眂e jego mo縧iwo禼i. Widzieli秏y osio砶a d紈igaj眂ego ponad 200 kilogram體, w dodatku 糽e umocowanego, z krzywo zlokalizowanym 秗odkiem ci昕ko禼i. Osio砮k ledwie szed prawie przewracaj眂 si na bok przy ka縟ym kroku.

2566

Na drogach mn髎two jest dwuko硂wych w髗k體, kt髍e, doci笨one wysok na 2 metry g髍 towar體, ci眊ni阾e s przez pojedyncze osio砶i. Gdy taki w髗ek jest pusty, siada na nim 5, nawet 8 os骲. I ci眊nie to wszystko pod g髍 jeden ma硑, wa勘cy oko硂 100 kilogram體 osio砮k.

2562

Doda nale縴, 縠 osio砶i w Etiopii to nie s te same os硑 afryka駍kie, kt髍e widzieli秏y wcze秐iej w Tanzanii, wielkie prawie jak konie. Osio砶i tutaj s malutkie, oczywi禼ie 秎iczne, wi阠 ka縟a scena z ich przesadnym wykorzystaniem mo縠 z砤ma serce komu wra縧iwemu.

Z drugiej strony wa縩e jest to, by poprawnie oceni ca砮 to zjawisko. Os硑 to w Etiopii transportowa oczywisto舵 od tysi阠y lat. Wi阫szo舵 z nich jest traktowana dobrze, 砤dunki maj sensown wag i wszystko jest OK.

2561

Wszechobecno舵 osio砶a to jeden z podstawowych sk砤dnik體 obrazu Etiopii, jaki powoli uk砤da si w naszych g硂wach.

Osio砶i dowo勘 wod pitn tam, gdzie jej nie ma - najcz甓ciej w charakterystycznych 矿硉ych baniakach, wo勘 olej palmowy w regionach jego upraw, ci眊n wozy ze wszystkim, co mo縩a sobie wyobrazi. Wo勘 pewnie po硂w etiopskiego, niedu縠go niestety, PKB.

2564

I s te osio砶i niesamowite. Wytrzyma砮, twarde, cierpliwe. Pracowite. No i nie ma co ukrywa ? 秎iczne. Zw砤szcza maluchy. Dlatego zwracaj nasz uwag.

2565

Najbardziej kosmiczne s osio砶i z autopilotem. Jedziemy sobie po etiopskiej ulicy, a tu zasuwa jeden albo ca砤 kolumna osio砶體? bez 縜dnego cz硂wieka, bez zarz眃cy, bez przewodnika. Osio砶i s w pe硁i zatowarowane, do najbli縮zej siedziby ludzkiej jest na przyk砤d kilometr, a osio砶i zasuwaj z 砤dunkiem na grzbietach samodzielnie ? same wiedz, gdzie i舵. Chyba te osio砶i nie s takie g硊pie? Mo縠 czas przewr骳i kolejny stereotyp i raz na zawsze sko馽zy z u縴waniem okre秎enia ?Ty o秎e? w roli inwektywy?

I s te osio砶i niesamowite. Wytrzyma砮, twarde, cierpliwe. Pracowite. No i nie ma co ukrywa ? 秎iczne. Zw砤szcza maluchy. Dlatego zwracaj nasz uwag.

 2565

Najbardziej kosmiczne s osio砶i z autopilotem. Jedziemy sobie po etiopskiej ulicy, a tu zasuwa jeden albo ca砤 kolumna osio砶體? bez 縜dnego cz硂wieka, bez zarz眃cy, bez przewodnika. Osio砶i s w pe硁i zatowarowane, do najbli縮zej siedziby ludzkiej jest na przyk砤d kilometr, a osio砶i zasuwaj z 砤dunkiem na grzbietach samodzielnie ? same wiedz, gdzie i舵. Chyba te osio砶i nie s takie g硊pie? Mo縠 czas przewr骳i kolejny stereotyp i raz na zawsze sko馽zy z u縴waniem okre秎enia ?Ty o秎e? w roli inwektywy?


Dodatkowe informacje